header top

Akademia Młodego Odkrywcy

Utworzono: piątek, 21, październik 2016 Marcin Szachowski

odkrywca

Z dniem 1 września 2016 r. w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1, w Szkole Podstawowej na I etapie edukacyjnym została powołana Akademia Młodego Odkrywcy. Akademia Młodego Odkrywcy skupia najmłodszych Uczniów, którzy lubią się uczyć odkrywając tajemnice nieznanego im Świata, będącego dla nich wielką zagadką.Projekt edukacyjny to jedyna spośród wielu metod, która uwzględnia zainteresowania i zdolności Ucznia oraz jego potrzeby i ambicje. Uczestnicząc w realizacji projektu edukacyjnego, Uczniowie korzystając z różnych źródeł informacji mają możliwość zaspokojenia własnych potrzeb związanych ze zdobywaniem nowej wiedzy.

Projekt edukacyjny pozwala dzieciom na samodzielność w działaniu dając im poczucie sprawstwa oraz rozwija cenne umiejętności społeczne i osobiste. Współpraca w grupie pozwala na doskonalenie własnych mocnych stron, uczy konstruktywnej komunikacji interpersonalnej i asertywności, prezentowania własnej wiedzy, pomysłów i umiejętności, ale także otwiera dziecko na drugiego człowieka uwzględniając jego potrzeby, propozycje. Współdziałanie uczy planowania, podejmowania decyzji i odpowiedzialności, wdraża do samodzielności, samodyscypliny, wyzwala inicjatywę i operatywność, pobudza myślenie i kreatywność. Uczniowie zdobywają doświadczenie w negocjowaniu i rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Zaletą projektu jest rozwijanie umiejętności związanych z eksponowaniem wytworów własnej pracy, przygotowaniem prezentacji oraz wdrażaniem do wystąpień publicznych. Dziecko uczy się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za grupę, której jest członkiem.

Koordynator projektów edukacyjnych: Ewa Dąbrowska – Prus

Odsłony: 1660