header top

Matematyka na ekranie

Utworzono: poniedziałek, 11, marzec 2019 danielmajewski

kmPo raz dziesiąty, 19 marca 2019 r. o godz. 16.00 w szkolnej pracowni komputerowej odbędzie się konkurs matematyczny "Matematyka na ekranie". Do rywalizacji przystąpią uczniowie z klas siódmych i ósmych. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych.

REGULAMIN KONKURSU „MATEMATYKA NA EKRANIE”

- Liczby i działania

- Obliczenia procentowe

- Wielokąty i ich pola

3. Uczniowie pracują indywidualnie, rozwiązując zadania on-line.

- Uczniowie rozwiązują 20 zadań testowych z wyżej wymienionych działów matematyki.

- Czas trwania 60 minut.

- Uczniowi mają możliwość wyboru dowolnej kolejności rozwiązywania zadań.

- Uczniowie mają możliwość dwukrotnego podejścia do rozwiązania każdego zadania.

- Uczniowie, którzy poprawnie rozwiążą zadanie za pierwszym razem otrzymują 2 punkty, jeżeli za drugim razem to 1 punkt.

- Kolejne próby rozwiązywania tego samego zadania nie są punktowane.

4. Termin konkursu: 19 marca 2019 godzina 16.00

Pracownia informatyczna – sala 213

Zgłoszenia do udziału w konkursie u nauczycieli matematyki.

5. Nagrody:

OCENY DŁUGOTERMINOWE

- 40 – 36 PKT – OCENA CELUJĄCA

- 35 – 30 PKT – OCENA BARDZO DOBRA

- 29 – 24 PKT – OCENA DOBRA (lub bardzo dobra x 2)

JEŻELI UCZESTNICY KONKURSU NIE ZDOBĘDĄ W/W PUNKTACJI TO:

Zwycięzca konkursu

- I miejsce – ocena bardzo dobra – krótkoterminowa

- II i III miejsce – ocena bardzo dobra – bieżąca

Organizatorzy:

Krużyńska Marta, Skąpska Katarzyna, Majewski Daniel

Odsłony: 114