header top

baner eszkola

Projekt "Bez słów"- wizyta w Grudziądzu

Utworzono: poniedziałek, 31, sierpień 2020 Marcin Szachowski

Bez slow 1

Pod koniec sierpnia br pierwsza grupa nauczycieli wzięła udział w wizycie studyjnej w Szkole Podstawowej Spinaker w Grudziądzkim Centrum Edukacji AbAk w Grudziądzu. Podczas pobytu nauczyciele mogli się zapoznać ze specyfiką i wyposażeniem Ośrodka, obserwować zajęcia specjalistyczne oraz zastosowanie specjalistycznego sprzętu w praktyce. Wizyta jest uzupełnieniem wcześniej realizowanych szkoleń, sprawdzeniem kompetencji alternatywnych metod komunikacji nabytych w czasie szkoleń w ramach projektu. Obecnie prowadzony jest nabór na kolejne wizyty studyjne dla rodziców i dzieci oraz nauczycieli.

Produkty: objęcie wsparciem 250 nauczycieli, 100 rodziców, 100 uczniów

Rezultaty: 250 nauczycieli nabędzie kompetencje po opuszczeniu projektu, 3 szkoły wykorzystujące sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

- całkowita wartość projektu: 1480799,99zł dofinasowanie projektu z UE:1406699,99zł

Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne.

plakat EFS 2020

Odsłony: 52