header top

baner eszkola

Projekt "Czym skorupka za młodu..."

Utworzono: środa, 07, marzec 2018 Marcin Szachowski

projekt eu banner

Projekt pt.: „Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół 
kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”
RPKP. 10.02.02-04-0071/16

Działanie RPKP.10.02.00 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie RPKP.10.02.02 „Kształcenie ogólne” 
Projekt realizowany w okresie 01.09.2017- 30.06.2018

Od września bieżącego roku firma PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska (Lider) i Miasto Gmina Włocławek (Partner) realizują projekt partnerski pn. „Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne. Całkowity koszt projektu wynosi 1 800 000,00 zł.
Projekt skierowany jest do uczniów z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka. W projekcie bierze udział również nasza szkoła.
Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic z miasta Włocławek poprzez: kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie: matematyki, przyrody, informatyki oraz języka angielskiego u 1016 uczennic/uczniów z 12 szkół podstawowych Włocławka - wsparcie 459 uczennic/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych z 13 szkół podstawowych Włocławka.

skorupka web

skorupka gazetka web

Odsłony: 8502