header top

Europejski Tygodzień Świadomości Dysleksji 2018

Utworzono: wtorek, 02, październik 2018 danielmajewski

Harmonogram działań w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2018

na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku

L.p. Działanie Termin/ miejsce Osoba odpowiedzialna
1 Konsultacje dla rodziców dotyczące rozwijania mocnych stron uczniów
z dysleksją

09.10.2018. r. (wtorek)

17:00- 18:00, s. 107

psycholog szkolny-

Beata Płaczkiewicz

2 Badania przesiewowe pod kątem ryzyka dysleksji

08.-12.10.2018 r.,

budynek B

psycholog szkolny- Beata Płaczkiewicz

pedagog szkolny- Violetta Bieńkowska

3 „Życie z dysleksją nas nie ogranicza”- gry i zabawy dla dzieci z dysleksją

10.10.2018 r. (środa)

17:00- 18:00, s. 6

Kamila Szkołuda

Monika Witek- Czachorowska

4 Dyktando dla uczniów z dysleksją

10.10.2018 r. (środa),

godz. wychowawcza

Nauczyciele języka polskiego
5 Konkurs plastyczny „Sławne osoby
z dysleksją”
termin oddawania prac- 08.10.2018 r. (wtorek) Wychowawcy poszczególnych klas
6 Spotkania czytelnicze dla oddziału „0” oraz klas I- III SP- czytanie bajek, baśni, bajeczek

08.-12.10.2018 r., budynek B

Nauczyciele biblioteki szkolnej

7

Gazetki propagujące informacje na temat specyficznych trudności
w uczeniu się

08.-12.10.2018 r.

Aneta Błaszczyk

pedagog szkolny- Violetta Bieńkowska

Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną do włączenia się w nasze obchody!

Odsłony: 248