header top

baner eszkola

Dogoterapia

Utworzono: środa, 06, wrzesień 2017 Marcin Szachowski

Czym jest dogoterapia ?

Dogoterapia to forma terapii wykorzystująca pozytywne oddziaływanie psa na człowieka. Metoda ta pomaga wzmocnić efektywność rehabilitacji, edukacji, czy rozwoju osobowości. Pies od zawsze było postrzegany jako przyjaciel człowieka. To symbol bezinteresowności, oddania i wierności. W większości wzbudza pozytywne emocje i motywuje do podejmowania różnych działań. Często są to żmudne i uciążliwe zadania, które w kontakcie z psem mogą być interesującymi zajęciami. Pies ma wyższą od człowieka temperaturę ciała (380C), co pomaga np. w rozluźnieniu mięśni i jest wykorzystywane w rehabilitacji. Ciepło ciała psa sprawia, że wrażenia zmysłowe są przyjemne i stymulują zmysł dotyku. Oddziaływanie psa jest polisensoryczne – psa można zobaczyć, dotknąć, usłyszeć i poczuć. Ma to ogromne znaczenie w terapii osób z zaburzeniami integracji sensorycznej. Istotą oddziaływania psa jest pełna akceptacja dziecka takim jakim ono jest. Pies nie krytykuje, nie ocenia. Dzieci odczuwają tą pełną akceptację swojej osoby i bardzo wzrasta ich poczucie własnej wartości. Osoby czując się akceptowane inaczej podchodzą do problemów codziennych, wierzą we własne siły. Pies się cieszy i pragnie służyć. Czytelnie wyraża emocje, cieszy się całym sobą. Radość, pogoda ducha psa udziela się podopiecznym i sprawia, że z większym zapałem przystępują do pracy, a sama obecność uspokaja je i relaksuje. Pies swoim zachowaniem udziela natychmiastowej informacji zwrotniej, co czyni go „interaktywnym” . Pomaga w skupianiu uwagi – jest dla dzieci interesujący.

foto001

Jaki powinien być pies?

Pies powinien być odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony. Powinien być społeczny, przewidywalny i prezentujący rozumne posłuszeństwo. Powinien być zdrowy, posiadać aktualne szczepienia i być systematycznie odrobaczony. Psy pracujące w naszej szkole pochodzą z hodowli spełniających standardy hodowlane, prowadzących stymulację neurologiczną we wczesnym okresie rozwoju szczeniaka oraz przeprowadzających testy predyspozycji szczeniąt do dalszego ich wykorzystywania. Psy są pod stałą opieką weterynaryjną, mają wymagane szczepienia i są odrobaczone. Ukończyły kursy szkolenia na Psa Towarzyszącego. Są to psy rasy Golden Retriever prezentujące cechy typowe dla tej rasy, a mianowicie: są pojętne, mają zrównoważoną psychikę, lubią dzieci, chętnie współpracują z człowiekiem, mają przyjazne nastawienie do ludzi, charakteryzuje je nieustająca chęć zabawy.

foto002

Czy są przeciwwskazania do dogoterapii?

Tak, istnieją poważne przeciwwskazania do jej stosowania. Są to między innymi: alergia na sierść, choroby z obniżoną odpornością. Lęk przed psami i złe zachowania ucznia wobec zwierząt należy łagodzić, niwelować najpierw bez obecności zwierzęcia, aby później móc prowadzić terapię z ich udziałem.

foto004

Jak wyglądają zajęcia?

Zadaniem prowadzącego dogoterapię jest stworzenie takich warunków, aby zarówno uczeń, jak i pies czuli się bezpiecznie. Tylko w momencie, gdy dziecko będzie czuło się spokojnie , będzie możliwa terapia. Pies do prawidłowego zachowania się, również potrzebuje przewidywalnych warunków. Zajęcia przebiegają zgodnie z ustalonym planem, z którym dzieci zapoznawane są na początku zajęć, podobnie jak z zasadami bezpiecznego zachowania się w obecności psa. Zawsze jest powitanie z psem, zadbanie o to, aby miał wodę w misce, aby miał przegotowane swoje miejsce do odpoczynku. Są zabawy z psem, pielęgnacja i zajęcia edukacyjno – rozwojowe. Dla każdego dziecka przygotowany jest indywidualny program terapeutyczny.

foto005

Komu przyznawane są zajęcia dogoterapii?

Najczęściej tą formą terapii obejmowane są dzieci z zaburzeniami emocji, zachowania, dzieci z Autyzmem. Dogoterapia wskazana też jest dla dzieci z zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

foto006

Jakich korzyści można spodziewać się w wyniku prowadzenia tej formy terapii?

Zajęcia dogoterapii pomagają dotrzeć do „świata” dziecka, rozwijać jego aktywność, wzmocnić koncentrację, doskonalić pamięć, wykształcić umiejętność wyrażania uczuć, rozwinąć poczucie własnej wartości, wzbogacać słownictwo, rozwinąć mowę, rozwinąć zmysł dotyku oraz sprawność manualną, doskonalić percepcję wzrokową i słuchową, doskonalić umiejętności praktyczne, społeczne oraz pomagają przełamać strach, ośmielać się. Uczniowie na zajęciach poznają budowę ciała psa, rasy psów oraz ich predyspozycje i to jak pomagają człowiekowi. Poznają „mowę ciała” psa oraz jak należy się prawidłowo zachowywać w jego obecności, w sytuacjach zagrożenia, jak unikać takich sytuacji, itp.

foto007

Od kiedy w ZSI nr 1 jest dogoterapia?

Dogoterapia w szkole istnieje od roku szkolnego 2003/2004. W zajęciach wykorzystywane są psy rasy Golden Retriever. Prowadzone są zajęcia indywidualne oraz spotkania z psem dla całych klas, dla dzieci w oddziale zerowym, czy przebywających w świetlicy.

mgr Elżbieta Grabowska
rewalidant i dogoterapeuta

Odsłony: 1729