small procent2019

header top

Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł? kl. 3b

Utworzono: piątek, 05, marzec 2021 Marcin Szachowski

foto008

Jak pracują uczniowie z klasy 3 b dzisiaj i wczoraj – realizujemy ogólnopolski projekt - Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł? - w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie. Uczniowie klasy 3 b od 2 półrocza roku szkolnego 2020/2021 przystąpili do ogólnopolskiego projektu - Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł? - w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Projekt ten stanowi uzupełnienie edukacji szkolnej, a także zastosowanie teorii w praktyce. Jego treść wpisuje się także w realizację programu nauczania. Elementy przedsiębiorczości występują w podstawie programowej jako rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej oraz kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. Uczniowie z klasy 3 b mieli pierwsze spotkanie w ramach projektu i zrealizowali scenariusz „ Czy złość jest nam potrzebna?” Obejrzeliśmy film z Agnieszką Masternak - psycholog - która opowiedziała o tym, jaką rolę w naszym życiu pełni złość i jak odczytywać sygnały, które może przekazywać nam ta emocja. Po filmie porozmawialiśmy o złości, szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

• Kiedy złościmy się?

• O czym informuje nas nasza złość?

• Czy złość jest dobra albo zła?

• Jak działa na nas złość?

• Kiedy złość może nam pomóc?

Zobaczyliśmy też w lusterku jak wyglądamy, kiedy złościmy się. Zastanowiliśmy się, dlaczego złościmy się i co się wtedy dzieje z naszym organizmem? Dzieci narysowały złość i z plasteliny ulepiły wyobrażenie złości. W refleksji po zajęciach stwierdziły, że dużo się nauczyły o złości i że takie zajęcia podobały im się o czym informuje wychowawca klasy 3 b Agata Cheda i pedagog specjalny Agnieszka Szymczuk - Szymańska

Odsłony: 76