header top

Najpiękniejsza Polska cała

Utworzono: niedziela, 15, kwiecień 2018 danielmajewski

20180405 110610 Film1Nastąpiło rozstrzygniecie konkursu plastycznego adresowanego do Uczniów z Grupy Przedszkolnej i klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 5 we Włocławku „Najpiękniejsza Polska cała”. Konkurs miał na celu: kształtowanie poczucia świadomości narodowej, wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata, odzwierciedlenie w formie plastycznej uroków naszego kraju (budowle, miejsca, krajobrazy), rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej, inspirowanie do pracy twórczej, motywowanie uczniów do aktywności i kreatywności, zwiększenie wiary we własne możliwości. Po burzliwych obradach spośród złożonych prac Jury postanowiło przyznać 4 wyróżnienia oraz miejsca od 1 do 3

Miejsce I

Kotlarska Katarzyna – Ia

Miejsce II

Sadowska Aleksandra – IIIb

Miejsce III

Wiśniewski Wojtek – Ib

Wyróżnienia;

Tran Alex – IIIc

Adamska Marysia – Ia

Skowrońska Zuzia – Ia

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Organizatorzy

Odsłony: 915