header top

W 2008 roku biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne. ICIM oferuje dostęp do:

- Internetu

- pakietu Microsoft Office Professional 2007

- Encyklopedii PWN

- Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata

- Słowników PWN

- skanera

- nagrywarki

- drukarki

Biblioteka szkolna, jako integralna część szkoły jest pracownią interdyscyplinarną, uczestniczy w procesie dydaktycznym, rozwija działalność kulturalną i wychowawczą, służy zdobywaniu i poszerzeniu wiedzy. Uczniowie mają możliwość samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji nie tylko z tradycyjnych źródeł wiedzy - encyklopedii, słowników, leksykonów czy atlasów, ale także ze stron internetowych. Dzięki nowoczesnej pracowni multimedialnej wyposażonej w stanowiska komputerowe czytelnicy podczas przerw, przed i po lekcjach mogą skorzystać z Internetu, słowników i encyklopedii multimedialnych, programów do nauki języków obcych. Jest to wielki walor szczególnie dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu poza szkołą. Dzięki centrum multimedialnemu czytelnia zaspakaja potrzeby edukacyjne uczniów, dostarcza im informacji, pomysłów oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność. Użytkownicy chętnie korzystają z warsztatu informacyjnego biblioteki odrabiają lekcje, przygotowują się do konkursów oraz  wykonują projekty. Młodsi czytelnicy z edukacji wczesnoszkolnej doskonalą technikę czytania korzystając z książeczek zgromadzonych specjalnie dla nich: bajeczek, wierszyków, krótkich opowiadań.