header top

Mamo! Tato! Czy Twoje dziecko słyszy? – poradnik dla rodziców

Utworzono: czwartek, 04, kwiecień 2019
danielmajewski

Niedosłuch to zaburzenie polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków. Może on mieć różny stopień nasilenia – od łagodnego niedosłuchu począwszy, skończywszy na całkowitej głuchocie. Niedosłuch u dzieci jest poważnym problemem, dlatego istotne jest jego szybkie wykrywanie i leczenie. Służą temu badania słuchu u dzieci – badania przesiewowe u noworodków oraz ocena słuchu w ramach bilansów zdrowia.

Wyróżniamy następujące typy niedosłuchu:

- niedosłuch przewodzeniowy – spowodowany zaburzeniami w przewodzeniu bodźca dźwiękowego wskutek nieprawidłowości w obrębie ucha zewnętrznego i środkowego;
- niedosłuch odbiorczy – spowodowany patologią w obrębie ucha wewnętrznego, nerwu słuchowego lub drogi słuchowej, czyli struktur odbierających i przetwarzających bodziec;
- niedosłuch mieszany – przewodzeniowo-odbiorczy.

Ze względu na nasilenie niedosłuchu, dokonano jego podziału na:

- niedosłuch lekki (próg słyszenia to 25–50 decybeli),

Czytaj więcej...

Zajęcia otwarte z logopedii

Utworzono: niedziela, 31, marzec 2019
danielmajewski

IMG 20190328 101333W dniu 28.03.2019r. odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli z zakresu profilaktyki logopedycznej pt. „Wiosna” w oddziale przedszkolnym „0”. W czasie zajęć uczniowie usprawnili motorykę narządów artykulacyjnych, rozwinęli percepcję słuchową oraz utrwalili prawidłowy tor oddechowy. Nauczycielom oraz uczniom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

Czytaj więcej...

Czy moje dziecko się jąka? - poradnik dla rodziców

Utworzono: wtorek, 05, luty 2019
danielmajewski

Czy moje dziecko się jąka? -poradnik dla rodziców

Jąkanie mówiąc najprościej to zaburzenie płynności mowy. Ma ono charakter dynamiczny. Związane jest z:

- nadmiernym napięciem mięśni narządów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych;

- brakiem czasowej koordynacji ruchów mięśni tych narządów;

- trudnością wynikającą z mimowolnego powtarzania, przeciągania, lub blokowania głosek czy sylab;

- nieprawidłowym zachowaniem werbalnym, z zaburzeniem komunikacji słownej;

- zaburzeniem adaptacji społecznej człowieka;

- nieprawidłową reakcją na występujące trudności.

Czytaj więcej...

Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii

Utworzono: wtorek, 27, listopad 2018
danielmajewski

taping1Od października 2018r. wdrażana jest innowacja logopedyczna metody: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii (ETT - HNO) - podejście Esther de Ru.
Metoda plastrowania dynamicznego stosowana jest wspomagająco w terapii logopedycznej jako uzupełnienie prowadzonych technik terapeutycznych. Może być ona pomocna w wielu aspektach terapii logopedycznej, ponieważ z powodzeniem można stosować ją zarówno w usprawnianiu sfery oralnej, jak i w stymulacji układu oddechowego, fonacyjnego czy w zaburzeniach funkcji prymarnych, tj. oddychania, połykania, ssaniai żucia. W przypadku okolic twarzy, taśmy sprawdzają się zarówno w poprawie rozwarcia szczęk, gdyż pomagają rozluźnić szczękościsk w przypadku schorzeń genetycznych czy urazów twarzoczaszki, jak i w domknięciu jamy ustnej, co jest szczególnie ważne u dzieci z Zespołem Downa. Stosuje się również aplikacje mające na celu poprawę funkcjonowania zarówno mięśnia okrężnego ust, którego prawidłowa aktywność może pomagać w nadmiernym ślinieniu czy ślinotoku, jak i innych mięśni twarzy odpowiedzialnych m.in. za kontrolę kącików ust oraz prawidłowe przełykanie. Zaletą kinesiotapingu jest jego natychmiastowy efekt terapeutyczny bezpośrednio po nałożeniu plastra. Poza tym pacjent otrzymuje terapię wspomagającą do domu. Aplikacja plastrów sprawia, że terapia nie kończy się w momencie opuszczenia przez pacjenta gabinetu, ale trwa dłużej.

Czytaj więcej...

Zaburzenia mowy

Utworzono: czwartek, 25, październik 2018
danielmajewski

Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniami centralnego układu nerwowego

Alalia prolongata, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca to w logopedii osobne jednostki nozologiczne. Odnoszą się do zaburzeń ontogenezy mowy u dzieci słyszących i inteligentnych.

     Pierwszym kryterium ich wyodrębnienia i zróżnicowania jest czynnik biologiczny – występowanie bądź brak organicznych uszkodzeń w obrębie centralnego układu nerwowego. W związku z tym kryterium wyodrębnia się osobna grupa zaburzeń spowodowanych uszkodzeniami centralnego układu nerwowego:

1. Alalia

2. Niedokształcenie mowy o typie afazji

3. Afazja dziecięca

Zaburzenie będące konsekwencją zakłóceń w dojrzewaniu i funkcjonowaniu mózgu, nie wynikające jednak z uszkodzeń organicznych – alalia prolongata (prosty opóźniony rozwój mowy).

Wskazanie, etiopatogenezy uszkodzenia mózgu, bywa trudne. Przypuszcza się, że może to być zakłócenie jego rozwoju w okresie prenatalnym, uszkodzenia urazowe, choroby naczyniowe, stany zapalne, zwyrodnieniowe czy postępujące procesy chorobowe.

Alalia prolongata
Zaburzenia językowe wynikają z opóźnionego rozwoju funkcjonalnego pewnych struktur mózgowych.

Dzieci przekraczają kolejno każdy z etapów ontogenezy mowy tak jak dzieci zdrowe, ale z kilkuletnim opóźnieniem. (ustępują dość szybko)

Czytaj więcej...