header top

baner eszkola

button logopedia

Czy moje dziecko się jąka? - poradnik dla rodziców

Utworzono: wtorek, 05, luty 2019
danielmajewski

Czy moje dziecko się jąka? -poradnik dla rodziców

Jąkanie mówiąc najprościej to zaburzenie płynności mowy. Ma ono charakter dynamiczny. Związane jest z:

- nadmiernym napięciem mięśni narządów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych;

- brakiem czasowej koordynacji ruchów mięśni tych narządów;

- trudnością wynikającą z mimowolnego powtarzania, przeciągania, lub blokowania głosek czy sylab;

- nieprawidłowym zachowaniem werbalnym, z zaburzeniem komunikacji słownej;

- zaburzeniem adaptacji społecznej człowieka;

- nieprawidłową reakcją na występujące trudności.

Czytaj więcej...

Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii

Utworzono: wtorek, 27, listopad 2018
danielmajewski

taping1Od października 2018r. wdrażana jest innowacja logopedyczna metody: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii (ETT - HNO) - podejście Esther de Ru.
Metoda plastrowania dynamicznego stosowana jest wspomagająco w terapii logopedycznej jako uzupełnienie prowadzonych technik terapeutycznych. Może być ona pomocna w wielu aspektach terapii logopedycznej, ponieważ z powodzeniem można stosować ją zarówno w usprawnianiu sfery oralnej, jak i w stymulacji układu oddechowego, fonacyjnego czy w zaburzeniach funkcji prymarnych, tj. oddychania, połykania, ssaniai żucia. W przypadku okolic twarzy, taśmy sprawdzają się zarówno w poprawie rozwarcia szczęk, gdyż pomagają rozluźnić szczękościsk w przypadku schorzeń genetycznych czy urazów twarzoczaszki, jak i w domknięciu jamy ustnej, co jest szczególnie ważne u dzieci z Zespołem Downa. Stosuje się również aplikacje mające na celu poprawę funkcjonowania zarówno mięśnia okrężnego ust, którego prawidłowa aktywność może pomagać w nadmiernym ślinieniu czy ślinotoku, jak i innych mięśni twarzy odpowiedzialnych m.in. za kontrolę kącików ust oraz prawidłowe przełykanie. Zaletą kinesiotapingu jest jego natychmiastowy efekt terapeutyczny bezpośrednio po nałożeniu plastra. Poza tym pacjent otrzymuje terapię wspomagającą do domu. Aplikacja plastrów sprawia, że terapia nie kończy się w momencie opuszczenia przez pacjenta gabinetu, ale trwa dłużej.

Czytaj więcej...

Zaburzenia mowy

Utworzono: czwartek, 25, październik 2018
danielmajewski

Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniami centralnego układu nerwowego

Alalia prolongata, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca to w logopedii osobne jednostki nozologiczne. Odnoszą się do zaburzeń ontogenezy mowy u dzieci słyszących i inteligentnych.

     Pierwszym kryterium ich wyodrębnienia i zróżnicowania jest czynnik biologiczny – występowanie bądź brak organicznych uszkodzeń w obrębie centralnego układu nerwowego. W związku z tym kryterium wyodrębnia się osobna grupa zaburzeń spowodowanych uszkodzeniami centralnego układu nerwowego:

1. Alalia

2. Niedokształcenie mowy o typie afazji

3. Afazja dziecięca

Zaburzenie będące konsekwencją zakłóceń w dojrzewaniu i funkcjonowaniu mózgu, nie wynikające jednak z uszkodzeń organicznych – alalia prolongata (prosty opóźniony rozwój mowy).

Wskazanie, etiopatogenezy uszkodzenia mózgu, bywa trudne. Przypuszcza się, że może to być zakłócenie jego rozwoju w okresie prenatalnym, uszkodzenia urazowe, choroby naczyniowe, stany zapalne, zwyrodnieniowe czy postępujące procesy chorobowe.

Alalia prolongata
Zaburzenia językowe wynikają z opóźnionego rozwoju funkcjonalnego pewnych struktur mózgowych.

Dzieci przekraczają kolejno każdy z etapów ontogenezy mowy tak jak dzieci zdrowe, ale z kilkuletnim opóźnieniem. (ustępują dość szybko)

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu logopedycznego “Głoskowe rymowanki”

Utworzono: czwartek, 21, czerwiec 2018
danielmajewski

Dnia 11 czerwca 2018 r. odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie szkolnego konkursu logopedycznego pt. „Głoskowe rymowanki”.Konkurs skierowany był do uczniów klas I -III.
Celem konkursu było rozbudzenie wr
ażliwości i uwagi słuchowej,wzbogacenie słownictwa i umiejętności wypowiedzi,rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni, inspiracja do zabawy słowem,tworzenie atmosfery do zabawy poezją,czerpanie radości ze wsnej pracy z nauczycielem przy tworzeniu ilustracji plastycznych. Prace konkursowe przedstawiały krótką rymowankę z wybraną trudnością logopedyczną oraz ilustrację do niej.Uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali wysoki poziom zarówno plastyczny jak i poetycki.

Czytaj więcej...

Taping w logopedii

Utworzono: czwartek, 21, czerwiec 2018
danielmajewski

logo

Od września 2018r. rozpoczynamy wdrażanie innowacyjnej metody: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii (ETT - HNO) - podejście Esther de Ru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…