header top

baner eszkola

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Utworzono: sobota, 21, październik 2017
danielmajewski

20171019 114344W dniach 16 – 22 października 2017 r. uczniowie klas VII szkoły podstawowej, mieli okazję włączyć się do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Ja na rynku pracy, moje talenty i kompetencje”. Celem tej corocznej akcji zainicjowanej przez Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Szkolnych RP w 2009 roku jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery oraz promocja poradnictwa zawodowego. Patronat nad nią sprawują Ministrowie Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Społecznej. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w dniu 16 października odbyły się spotkania z doradcą p. Marcinem Gawrońskim. Uczestniczyły w nich klasy VII szkoły podstawowej. Celem spotkania była zapoznanie uczniów z rolą i kompetencjami doradcy zawodowego oraz popularyzacja usług doradztwa edukacyjno-zawodowego wśród młodzieży naszej szkoły. Przygotowana została również gazetka promująca świadomy wybór ścieżki zawodowej zgodnie z zainteresowaniami, możliwościami, marzeniami i potrzebami rynku pracy

Harmonogram działań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole podstawowej i klas gimnazjalnych – rok szkolny 2017/2018

Utworzono: piątek, 20, październik 2017
danielmajewski

Harmonogram działań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego  w szkole podstawowej i klas gimnazjalnych – rok szkolny 2017/2018

dor01

Czytaj więcej...

Konkurs „Wiedza i umiejętności” w Zespole Szkół Nr 3

Utworzono: piątek, 12, maj 2017
danielmajewski

20170511 101840W dniu 11 maja 2017 r. grupa uczniów klas I, II i III gimnazjum wzięła udział w konkursie „Wiedza i umiejętności” w Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZS Nr 3 we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 21. Konkurs odbył się w ramach realizowanego przez Fundację Caietanus w partnerstwie z ZS Nr 3 projektu edukacyjnego "Kuchenne doświadczenie". W konkursie wzięły udział drużyny, składające się z uczniów włocławskich gimnazjów, uczestników projektu oraz zaproszonych gości.

Czytaj więcej...

Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła

Utworzono: sobota, 25, marzec 2017
danielmajewski

W dniu 23 marca 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku, zorganizowały coroczną imprezę - Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. W imprezie udział wzięli uczniowie klas III gimnazjum naszej szkoły wraz ze swoimi wychowawcami.

Cele imprezy: zaplanowanie własnej kariery zawodowej

- przedstawienie oferty edukacyjnej placówek ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/18 w mieście i regionie,

- przedstawienie informacji na temat kryteriów naboru poszczególnych szkół,

- zainteresowanie młodzieży ofertą zajęć pozalekcyjnych placówek oświatowych,

- prezentacja pożądanych zawodów, wykonywanych przez rzemieślników,

- umożliwienie spotkania z przedsiębiorcami; indywidualny kontakt z przedstawicielami zawodów;

Oferty edukacyjne szkół cieszyły się ogromną popularnością i zainteresowaniem młodych ludzi stojących przed trudnym wyborem dalszej drogi edukacyjnej.

Wizyta w "samochodówce"

Utworzono: piątek, 24, marzec 2017
danielmajewski

20170306 094649W dniu 06.03.2017r. w związku ze specyfiką naszej placówki oraz Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjno – integracyjne dla uczniów klas III gimnazjum, ubiegających się o przyjęcie w kolejnym roku szkolnym do tej szkoły, szczególnie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestniczyło w nim 17 uczniów naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…