header top

baner eszkola

Dyżur doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Utworzono: poniedziałek, 12, luty 2018 danielmajewski

W czasie cyklicznych zebrań dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych w dniu 31.01.2018r., w gabinecie pedagoga szkolnego dyżur pełnił - p. M. Gawroński - doradca zawodowy PPP we Włocławku. Doradca udzielał indywidualnych porad rodzicom uczniów klas III gimnazjalnych, szczególnie osobom, których dzieci posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różnorodne dysfunkcje i przeciwwskazania do wyboru zawodu. Z konsultacji korzystali także rodzice uczniów niezdecydowanych, co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Pojedyncze przypadki uczniów, w celu diagnozy bądź powtórzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej na kolejny etap edukacji, a także wymagające dodatkowych procedur zostały umówione do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Odsłony: 1816