header top

Konkurs „Polska Złota Jesień w moim mieście”

Utworzono: środa, 16, październik 2019
danielmajewski

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„POLSKA ZŁOTA JESIEŃ W MOIM MIEŚCIE”

§1

Cele konkursu

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które zachodzą w przyrodzie jesienią.

2. Ponadto celem konkursu jest:

- zachęcanie do poznawania przyrody miasta Włocławek;

- ukazanie piękna i bogactwa naturalnego w najbliższej okolicy;

- odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w mieście Włocławek;

- propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci;

- propagowanie aktywnych form wypoczynku;

- wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory przyrodnicze miasta Włocławek

Czytaj więcej...

Mistrz zagadek - „Wynalazki z krajów niemieckojęzycznych”

Utworzono: wtorek, 01, styczeń 2019
danielmajewski

roweryCel konkursu:
Popularyzowanie wśród uczniów rozszerzania zainteresowań poprzez wzbogacanie wiedzy o informacje z zakresu wynalazków z krajów niemieckojęzycznych. Dotyczy to głębszej analizy nie tylko nazwisk słynnych wynalazców ale również nazw odkryć oraz dokładnych dat ich powstania. Ciekawostki dotyczące wielu z nich zaskoczą niejednego ucznia. Celem konkursu jest również zainteresowanie dzieci językiem niemieckim i pokazanie im, że asocjacje z narodem niemieckim powinny być pozytywne. Konkurs skonstruowany został z użyciem zagadek, których celem będzie dyskretne nasunięcie uczniom odpowiedzi z zakresu przydatnych wynalazków i nazwisk ich twórców.  

CZAS: MARZEC 2019, nauczyciel po konsultacji z uczniami wybierze najbardziej dogodną dla nich datę i godzinę sprawdzenia ich wiedzy.

Organizator: Katarzyna Osińska

Kreatywny rozwój – prezentacja multimedialna/plakat przedstawiający Rekordy Guinnessa z krajów niemieckojęzycznych

Utworzono: wtorek, 01, styczeń 2019
danielmajewski

guinessCel konkursu:
Propagowanie wśród uczniów rozszerzania horyzontów poprzez zapoznanie się z Księgą Rekordów Guinnessa obejmującą swym zakresem kraje niemieckojęzyczne. Niezwykle humorystyczna tematyka skłania uczniów ku temu, aby rozszerzać horyzonty myślowe, wkraczać w obszar swoich zainteresowań , który dotąd wydawał się mało istotny a który nagle stał się niezwykle interesujący. Konkurs ten stwarza perspektywy ku temu, żeby widzieć świat w sposób optymistyczny, humorystyczny i starać się znajdować w życiu każdą okazję ku temu, aby cieszyć się życiem i uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko – ważna jest tylko nasza cierpliwość, determinacja w dążeniu do celu i systematyczność. Publiczna prezentacja pracy na zajęciach utrwala wiedzę, uczy przebojowości i zachęca słuchaczy do zainteresowania rzeczami, które do tej pory nie obejmowały swym zasięgiem powyższej tematyki.

Uczestnicy: klas 7, 8 i III gimnazjum

Zwycięzcy: Klaudiusz Nowak- klasa IIIC, Michał Bucikiewicz - klasa IIIA

Organizator: Katarzyna Osińska

Konkursu na prezentację z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Utworzono: wtorek, 23, październik 2018
danielmajewski

konkurs ppt

Regulamin konkursu na prezentację

z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5

1. Organizacja:

Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli p. D. Majewskiego i p. A. Orylskiego.

2. Cel:

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.konkurs ppt1

3. Uczestnicy:

W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, którzy przygotują prezentację o tematyce związanej z zakresem konkursu;

4. Prace konkursowe:

- uczestnicy konkursu przygotowują pracę na temat związany

z odzyskaniem prze Polskę niepodległości w 1918 roku (patrz pkt. 6);

- prezentacje oddawane są organizatorom na płytach CD lub pamięciach USB;

- nieprzekraczalny termin oddania prac - 5 listopada 2018 r.;

- oceniane będą: zgodność z tematyką konkursu, wartość merytoryczna, autorski wymiar prac, walory informacyjne, informatyczne i artystyczne.

5. Informacje końcowe:

- prace konkursowe oceniane będą przez organizatorów konkursu;

- najlepsze prace zostaną nagrodzone;

6. Wytyczne dla uczestników konkursu:

- wybierz zagadnienie z zakresu historii Polski w okresie odzyskania niepodległości

i przygotuj prezentację, w której przedstawisz wybrany temat (nie musi to być opis samego wydarzenia);

- pierwszy slajd musi zawierać tytuł prezentacji i dane o autorze prezentacji;

- wielkość prezentacji 10-20 slajdów;

- prezentację zapisz w formacie zgodnym z Microsoft PowerPoint lub Open Office Impress.