small procent2019

header top

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursy fotograficznego

Utworzono: czwartek, 05, grudzień 2019
danielmajewski

„ZŁOTA POLSKA JESIEŃ W MOIM MIEŚCIE”

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom klas I-III, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie fotograficznym. Fotografie wykonane przez dzieci były pełne jesiennych barw i bardzo często ukazywały charakterystyczne miejsca w naszym mieście. Komisja konkursowa miała trudne zadanie. Wręczenie nagród nastąpi podczas najbliższego apelu grupy wiekowej: „Iskierki”. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.


KLASY I

I MIEJSCE: Kacper Glapiak klasa 1c

II MIEJSCE: Lena Olszewska klasa 1a

III MIEJSCE: Aleksander Czerwiński klasa 1b

Czytaj więcej...

Konkurs „Polska Złota Jesień w moim mieście”

Utworzono: środa, 16, październik 2019
danielmajewski

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„POLSKA ZŁOTA JESIEŃ W MOIM MIEŚCIE”

§1

Cele konkursu

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które zachodzą w przyrodzie jesienią.

2. Ponadto celem konkursu jest:

- zachęcanie do poznawania przyrody miasta Włocławek;

- ukazanie piękna i bogactwa naturalnego w najbliższej okolicy;

- odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w mieście Włocławek;

- propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci;

- propagowanie aktywnych form wypoczynku;

- wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory przyrodnicze miasta Włocławek

Czytaj więcej...

Mistrz zagadek - „Wynalazki z krajów niemieckojęzycznych”

Utworzono: wtorek, 01, styczeń 2019
danielmajewski

roweryCel konkursu:
Popularyzowanie wśród uczniów rozszerzania zainteresowań poprzez wzbogacanie wiedzy o informacje z zakresu wynalazków z krajów niemieckojęzycznych. Dotyczy to głębszej analizy nie tylko nazwisk słynnych wynalazców ale również nazw odkryć oraz dokładnych dat ich powstania. Ciekawostki dotyczące wielu z nich zaskoczą niejednego ucznia. Celem konkursu jest również zainteresowanie dzieci językiem niemieckim i pokazanie im, że asocjacje z narodem niemieckim powinny być pozytywne. Konkurs skonstruowany został z użyciem zagadek, których celem będzie dyskretne nasunięcie uczniom odpowiedzi z zakresu przydatnych wynalazków i nazwisk ich twórców.  

CZAS: MARZEC 2019, nauczyciel po konsultacji z uczniami wybierze najbardziej dogodną dla nich datę i godzinę sprawdzenia ich wiedzy.

Organizator: Katarzyna Osińska

Kreatywny rozwój – prezentacja multimedialna/plakat przedstawiający Rekordy Guinnessa z krajów niemieckojęzycznych

Utworzono: wtorek, 01, styczeń 2019
danielmajewski

guinessCel konkursu:
Propagowanie wśród uczniów rozszerzania horyzontów poprzez zapoznanie się z Księgą Rekordów Guinnessa obejmującą swym zakresem kraje niemieckojęzyczne. Niezwykle humorystyczna tematyka skłania uczniów ku temu, aby rozszerzać horyzonty myślowe, wkraczać w obszar swoich zainteresowań , który dotąd wydawał się mało istotny a który nagle stał się niezwykle interesujący. Konkurs ten stwarza perspektywy ku temu, żeby widzieć świat w sposób optymistyczny, humorystyczny i starać się znajdować w życiu każdą okazję ku temu, aby cieszyć się życiem i uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko – ważna jest tylko nasza cierpliwość, determinacja w dążeniu do celu i systematyczność. Publiczna prezentacja pracy na zajęciach utrwala wiedzę, uczy przebojowości i zachęca słuchaczy do zainteresowania rzeczami, które do tej pory nie obejmowały swym zasięgiem powyższej tematyki.

Uczestnicy: klas 7, 8 i III gimnazjum

Zwycięzcy: Klaudiusz Nowak- klasa IIIC, Michał Bucikiewicz - klasa IIIA

Organizator: Katarzyna Osińska