header top

baner eszkola

III Edycja Konkursu Fotograficznego: „Kolorowe zdjęcie na jesienne szarości”

Utworzono: środa, 11, październik 2017 danielmajewski

aparatREGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas I–III szkoły podstawowej. Liczba uczestników z danej klasy jest nieograniczona.

2. Czas trwania konkursu: 11.10.2017r – 31.10.2017r.

3. Cele konkursu:

- zaobserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,

- uwrażliwienie na piękno przyrody we własnym mieście,

- wzmacnianie wiary we własne możliwości,

- rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody,

- doskonalenie umiejętności fotografowania,

- zaproponowanie sposobu spędzania czasu wolnego.

4. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie maksymalnie dwóch fotografii ciekawych, intrygujących form przyrody w jesiennej aurze. Na zdjęciach nie mogą być uwidocznieni autorzy zdjęć, ani ich rodziny i znajomi. Minimum jedna fotografia powinna być wykonana na terenie miasta Włocławek. Fotografie powinny być w miarę możliwości wyraźne, o ile pozwala na to kompozycja zdjęcia.

5. Oceniane będą tylko indywidualne prace dzieci z ewentualną techniczną pomocą rodzica.
6. Kryteria wyboru prac:

- pomysłowość,

- samodzielność wykonania,

- wrażenie artystyczne.

7. Zdjęcia powinny być wywołane. Wymagany format zdjęć to 10cm x15cm.

8. Wyłącznie na odwrocie zdjęcia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna. Prosimy o napisanie metryczki komputerowo bądź DRUKOWANYMI LITERAMI

9. Ostateczny termin składania prac: 31.10.2017r. Rozstrzygnięcie konkursu –10.11.2017r.

10. Prace należy składać w sali nr 8 budynek b u p. Anny Drzewieckiej – Olszewskiej.

11. Fotografie zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. Jury przyzna I, II, III miejsce w postaci nagród książkowych oraz wyróżnienia.
12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki.

14. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

15. Rodzice lub prawni opiekunowie każdego ucznia biorącego udział w konkursie są proszeni o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów (załącznik nr 1).

16. Dodatkowych informacji udzielają główne organizatorki konkursu.

17. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje jury i ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.

Organizatorzy: Anna Drzewiecka-Olszewska, Marta Banasiak

Odsłony: 4847