header top

Okulary dla Afryki

Utworzono: poniedziałek, 09, wrzesień 2019
danielmajewski

okular2019

Dzień KROPKI

Utworzono: poniedziałek, 09, wrzesień 2019
danielmajewski

dzien kropki

Internetowe Koło

Utworzono: piątek, 06, wrzesień 2019
danielmajewski

Plakat OlimpiadaInformatycznaJuiorow 1

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Utworzono: poniedziałek, 02, wrzesień 2019
Marcin Szachowski

STYPENDIUM SZKOLNE

W dniach 01.09.2019 r .- 15.09.2019 r., rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2019 większa niż 528 zł netto.  Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień.

Wnioski o stypendium szkolne można pobrać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, pokój 3A, szkole lub ze strony internetowej- http://www.bip.um.wlocl.pl/

Wnioski należy składać do dnia 15.09.2019 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A,  lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu  z dopiskiem ”stypendia”.

Świadczenia wychowawcze „500+” i świadczenie „dobry start” nie należy wliczać do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Czytaj więcej...

1 września

Utworzono: niedziela, 01, wrzesień 2019
danielmajewski

1wrzesnia

Więcej artykułów…