header top

Projekt "Bez słów"- wizyta w Grudziądzu

Utworzono: poniedziałek, 31, sierpień 2020
Marcin Szachowski

Bez slow 1

Pod koniec sierpnia br pierwsza grupa nauczycieli wzięła udział w wizycie studyjnej w Szkole Podstawowej Spinaker w Grudziądzkim Centrum Edukacji AbAk w Grudziądzu. Podczas pobytu nauczyciele mogli się zapoznać ze specyfiką i wyposażeniem Ośrodka, obserwować zajęcia specjalistyczne oraz zastosowanie specjalistycznego sprzętu w praktyce. Wizyta jest uzupełnieniem wcześniej realizowanych szkoleń, sprawdzeniem kompetencji alternatywnych metod komunikacji nabytych w czasie szkoleń w ramach projektu. Obecnie prowadzony jest nabór na kolejne wizyty studyjne dla rodziców i dzieci oraz nauczycieli.

Produkty: objęcie wsparciem 250 nauczycieli, 100 rodziców, 100 uczniów

Rezultaty: 250 nauczycieli nabędzie kompetencje po opuszczeniu projektu, 3 szkoły wykorzystujące sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

- całkowita wartość projektu: 1480799,99zł dofinasowanie projektu z UE:1406699,99zł

Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Czytaj więcej...

Pomoc materialna

Utworzono: sobota, 29, sierpień 2020
danielmajewski

info rodziceSTYPENDIUM SZKOLNE

W dniach 01.09.2020 r .- 15.09.2020 r., rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2020 większa niż 528 zł netto.  Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień. Wnioski o stypendium szkolne można pobrać w szkole; w holu Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, pokój 3A, szkole lub ze strony internetowej https://www.bip.um.wlocl.pl/ lub z dokumentu załączonego na końcu informacji. Wnioski należy składać do dnia 15.09.2020 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek z dopiskiem ‘’stypendium szkolne’’ (ze względu na COVID- 19 wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy wrzucać do urny) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem „stypendium szkolne”.

Zwracamy uwagę, że ze względu na koronawirusa, w MOPR wydłużona jest obsługa dokumentów (dezynfekcja i kwarantanna dokumentów). Sugerowany termin na składanie wniosków w MOPR przy ul. Ogniowej 8/10 to maksymalnie 7 września 2020r.

Świadczenia wychowawcze "500+" i świadczenie "Dobry Start" nie należy wliczać do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Szczegółowe informacje: wniosek; instrukcja jak wypełnić wniosek i załączniki znajdują na końcu dokumentu.

Czytaj więcej...

Informacja na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

Utworzono: środa, 26, sierpień 2020
Marcin Szachowski

covid web

Bezpieczny powrót do szkoły - rodzice

Utworzono: środa, 26, sierpień 2020
Marcin Szachowski

Bezpieczny powrót do szkoły rodzice web

Bezpieczny powrót do szkoły - uczniowie

Utworzono: środa, 26, sierpień 2020
Marcin Szachowski

Bezpieczny powrót do szkoły uczniowie web

Więcej artykułów…